Флуоресцентні зонди для дослідження пептидів / Рогоза Л. А., Богатирьова О. О., Дюбко Т. С., Татарець А. Л., Поврозін Є. А., Гальченко С. Є., Сандомирський Б. П. (2013)
Ukrainian

English  Biotechnologia Acta   /     Issue (2013, 6 (5))

Rohoza L. A., Bohatyrova O. O., Diubko T. S., Tatarets A. L., Povrozin Ye. A., Halchenko S. Ye., Sandomyrskyi B. P.
Fluorescent probes for peptides investigation


Cite:
Rohoza, L. A., Bohatyrova, O. O., Diubko, T. S., Tatarets, A. L., Povrozin, Ye. A., Halchenko, S. Ye., Sandomyrskyi, B. P. (2013). Fluorescent probes for peptides investigation. Biotechnologia Acta, 6 (5), 108-114. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000048906 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна