Культивування базидіоміцетів — активних продуцентів целюлозолітичних ензимів. ІІІ. Ендоглюканазна активність культуральних фільтратів стосовно гідроксіетилцелюлози / Древаль К. Г., Бойко М. І. (2012)
Ukrainian

English  Biotechnologia Acta   /     Issue (2012, 5 (3))

Dreval K. H., Boiko M. I.
Cultivation of basidiomycetes — active producers of cellulolytic enzymes. III. Endoglucanase activity of cultural liquids towards hydroxyethylcellulose


Cite:
Dreval, K. H., Boiko, M. I. (2012). Cultivation of basidiomycetes — active producers of cellulolytic enzymes. III. Endoglucanase activity of cultural liquids towards hydroxyethylcellulose. Biotechnologia Acta, 5 (3), 91-97. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000058989 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна