Антибактеріальні й імуномодулювальні властивості штамів лакто- та біфідобактерій за експериментальної стафілококової інфекції / Мокрозуб В. В., Лазаренко Л. М., Бабенко Л. П., Шинкаренко Л. М., Співак М. Я. (2012)
Ukrainian

English  Biotechnologia Acta   /     Issue (2012, 5 (2))

Mokrozub V. V., Lazarenko L. M., Babenko L. P., Shynkarenko L. M., Spivak M. Ya.
Antibacterial and immunomodulating properties of lacto- and bifidobacteria strains at experimental staphylococcal infection


Cite:
Mokrozub, V. V., Lazarenko, L. M., Babenko, L. P., Shynkarenko, L. M., Spivak, M. Ya. (2012). Antibacterial and immunomodulating properties of lacto- and bifidobacteria strains at experimental staphylococcal infection. Biotechnologia Acta, 5 (2), 98-105. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000061259 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна