Виділення інулінази з культуральної рідини Penicillium sp. 225 та характеристика її фізико-хімічних властивостей / Стойко В. І., Жданова Н. М., Айзенберг В. Л., Капічон Г. П., Коновалова В. В., Бурбан А. Ф. (2011)
Ukrainian

English  Biotechnologia Acta   /     Issue (2011, 4 (5))

Stoiko V. I., Zhdanova N. M., Aizenberh V. L., Kapichon H. P., Konovalova V. V., Burban A. F.
Inulinase isolation from Penicillium sp. 225 and its physicochemical properties


Cite:
Stoiko, V. I., Zhdanova, N. M., Aizenberh, V. L., Kapichon, H. P., Konovalova, V. V., Burban, A. F. (2011). Inulinase isolation from Penicillium sp. 225 and its physicochemical properties. Biotechnologia Acta, 4 (5), 77-82. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000061479 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна