Активність нативних і модифікованих ліпополісахаридів Rahnella aquatilis / Варбанець Л. Д., Скоклюк Л. Б., Шубчинський В. В., Сейфулліна І. І., Шматкова Н. В., Похил С. І. (2010)
Ukrainian

English  Biotechnologia Acta   /     Issue (2010, 3 (2))

Varbanets L. D., Skokliuk L. B., Shubchynskyi V. V., Seifullina I. I., Shmatkova N. V., Pokhyl S. I.
Activity of native and modified lipopolysaccharides of Rahnella aquatilis


Cite:
Varbanets, L. D., Skokliuk, L. B., Shubchynskyi, V. V., Seifullina, I. I., Shmatkova, N. V., Pokhyl, S. I. (2010). Activity of native and modified lipopolysaccharides of Rahnella aquatilis. Biotechnologia Acta, 3 (2), 33-41. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000064246 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна