Вплив імуномодуляторів на показники оксидантно-антиоксидантної рівноваги в лімфоцитах мезентеріальних лімфатичних вузлів на фоні курсового уведення доксорубіцину / Москвичов Є. П., Рожковський Я. В. (2013)
Ukrainian

English  Achievements of biology and medicine   /     Issue (2013, 1)

Moskvychov Ye. P., Rozhkovskyi Ya. V.
Effect of immunomodulators on oxidant-antioxidant balance in lymphocytes of mesenteric lymph nodes under doxorubicin course treatment


Cite:
Moskvychov, Ye. P., Rozhkovskyi, Ya. V. (2013). Effect of immunomodulators on oxidant-antioxidant balance in lymphocytes of mesenteric lymph nodes under doxorubicin course treatment. Achievements of biology and medicine, 1, 15-20. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000066301 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна