Пропорції розподілу соціального капіталу в суспільстві - ключ до встановлення вектора його впливу на суспільний добробут / Герасименко А. Г. (2013)
Ukrainian

English  Ukrainian Society   /     Issue (2013, 2)

Herasymenko A. H.
Proportions of social capital allocation in the society as a key to defining the vector of its effect on social welfare


Cite:
Herasymenko, A. H. (2013). Proportions of social capital allocation in the society as a key to defining the vector of its effect on social welfare. Ukrainian Society, 2, 153-162. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000077960 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна