Мойсієнко А. К. Мова як світ світів. Поетика текстових структур / Лавриненко С. (2010)
Ukrainian

English  Movoznavstvo   /     Issue (2010, 6)

Lavrynenko S.
Moisiienko A. K. Language as a world of worlds. Poetics of the text structure


Cite:
Lavrynenko, S. (2010). Moisiienko A. K. Language as a world of worlds. Poetics of the text structure. Movoznavstvo, 6, 82-84. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000091697 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна