Визначення оптимальної марки вугілля ТЕЦ при переведенні їх котлоагрегатів на пиловугільне спалювання / Стогній О. В., Макаров В. М., Каплін М. І., Білан Т. Р. (2013)
Ukrainian

English  The problems of general energy   /     Issue (2013, 1)

translit Transliteration


Stohnii O. V., Makarov V. M., Kaplin M. I., Bilan T. R.
Vyznachennia optymalnoi marky vuhillia TETs pry perevedenni ikh kotloahrehativ na pylovuhilne spaliuvannia


Cite:
Stohnii, O. V., Makarov, V. M., Kaplin, M. I., Bilan, T. R. (2013). Vyznachennia optymalnoi marky vuhillia TETs pry perevedenni ikh kotloahrehativ na pylovuhilne spaliuvannia. The problems of general energy, 1, 28-37 http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000099058 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна