Оцінка вартісних показників технологічних об'єктів газової галузі за невизначеності умов їх функціонування / Лещенко І. Ч. (2013)
Ukrainian

English  The problems of general energy   /     Issue (2013, 4)

translit Transliteration


Leshchenko I. Ch.
Otsinka vartisnykh pokaznykiv tekhnolohichnykh obiektiv hazovoi haluzi za nevyznachenosti umov ikh funktsionuvannia


Cite:
Leshchenko, I. Ch. (2013). Otsinka vartisnykh pokaznykiv tekhnolohichnykh obiektiv hazovoi haluzi za nevyznachenosti umov ikh funktsionuvannia. The problems of general energy, 4, 24-32 http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000103359 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна