Динаміка віталітетних параметрів популяцій лісоутворювальних видів Новгород-Сіверського Полісся: теоретичні засади та способи оцінки / Скляр В. Г. (2013)
Ukrainian

English  Ukrainian Botanical Journal    /     Issue (2013, 70 (5))

Skliar V. H.
Dynamics of vitality parameters in populations of the forest-forming species in Novgorod-Siversky Polissya: theoretical basis and means of evaluation


Cite:
Skliar, V. H. (2013). Dynamics of vitality parameters in populations of the forest-forming species in Novgorod-Siversky Polissya: theoretical basis and means of evaluation. Ukrainian Botanical Journal , 70 (5), 624-629. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000111901 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна