Застосування імітаційного моделювання авторегресійних методів спектрального аналізу для вирішення задач вібродіагностики / Зайцев Є. О., Брагинець І. О., Синиця В. І., Лісогор М. В. (2014)
Ukrainian

English  Proceedings of the Institute of Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine   /     Issue (2014, 37)

Zaitsev Ye. O., Brahynets I. O., Synytsia V. I., Lisohor M. V.
The use of simulation techniques autoregressive spectral analysis to solve problems vibrodiagnostics


Cite:
Zaitsev, Ye. O., Brahynets, I. O., Synytsia, V. I., Lisohor, M. V. (2014). The use of simulation techniques autoregressive spectral analysis to solve problems vibrodiagnostics. Proceedings of the Institute of Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine, 37, 109-113. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000121894 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна