Реалізація стохастичних моделей життєвого циклу об'єктів енергокомплексу на прикладі шахт з видобування енергетичного вугілля / Спітковський А. І., Нечаєва Т. П. (2014)
Ukrainian

English  The problems of general energy   /     Issue (2014, 1)

translit Transliteration


Spitkovskyi A. I., Nechaieva T. P.
Realizatsiia stokhastychnykh modelei zhyttievoho tsyklu obiektiv enerhokompleksu na prykladi shakht z vydobuvannia enerhetychnoho vuhillia


Cite:
Spitkovskyi, A. I., Nechaieva, T. P. (2014). Realizatsiia stokhastychnykh modelei zhyttievoho tsyklu obiektiv enerhokompleksu na prykladi shakht z vydobuvannia enerhetychnoho vuhillia. The problems of general energy, 1, 10-18 http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000134442 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна