Теплообмін у плівкових градирнях з профільованою поверхнею зрошувачів в умовах поздовжнього та перехресного напрямку повітряного потоку / Дубровський В. В., Підвисоцький О. М. (2014)
Ukrainian

English  The problems of general energy   /     Issue (2014, 1)

translit Transliteration


Dubrovskyi V. V., Pidvysotskyi O. M.
Teploobmin u plivkovykh hradyrniakh z profilovanoiu poverkhneiu zroshuvachiv v umovakh pozdovzhnoho ta perekhresnoho napriamku povitrianoho potoku


Cite:
Dubrovskyi, V. V., Pidvysotskyi, O. M. (2014). Teploobmin u plivkovykh hradyrniakh z profilovanoiu poverkhneiu zroshuvachiv v umovakh pozdovzhnoho ta perekhresnoho napriamku povitrianoho potoku. The problems of general energy, 1, 55-60 http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000134448 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна