Фотобіонти деяких лишайників з відслонень гранітно-степового Побужжя / Дарієнко Т. М., Войцехович Г. О. (2005)
Ukrainian

English  Ukrainian Botanical Journal    /     Issue (2005, 62 (2))

Dariienko T. M., Voitsekhovych H. O.
To the study of lichen photobionts of outcrops granite-steppe Pobuzhia


Cite:
Dariienko, T. M., Voitsekhovych, H. O. (2005). To the study of lichen photobionts of outcrops granite-steppe Pobuzhia. Ukrainian Botanical Journal , 62 (2), 190-202. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000134916 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна