Резолюції XVII Міжнародного ботанічного конгресу і завдання світової та української ботаніки / Мосякін С. Л., Тихоненко Ю. Я. (2006)
Ukrainian

English  Ukrainian Botanical Journal    /     Issue (2006, 63 (1))

Mosiakin S. L., Tykhonenko Yu. Ya.
Resolutions of the XVII International Botanical Congress and tasks of the global and ukrainian botany


Cite:
Mosiakin, S. L., Tykhonenko, Yu. Ya. (2006). Resolutions of the XVII International Botanical Congress and tasks of the global and ukrainian botany. Ukrainian Botanical Journal , 63 (1), 118-126. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000151045 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна