Василь Іванович Комендар (до 80-річчя від дня народження) / Петрус Ю. Ю., Кіш Р. Я., Андрик Є. Й., Санісло Я. П., Мигаль А. В., Будніков Г. Б., Гамор А. Ф., Крч Х. Л., Сабадош В. І. (2006)
Ukrainian

English  Ukrainian Botanical Journal    /     Issue (2006, 63 (6))

Petrus Yu. Yu., Kish R. Ya., Andryk Ye. Y., Sanislo Ya. P., Myhal A. V., Budnikov H. B., Hamor A. F., Krch Kh. L., Sabadosh V. I.
Vasyl Ivanovych Komendar (to the 80th Anniversary of his Birth)


Cite:
Petrus, Yu. Yu., Kish, R. Ya., Andryk, Ye. Y., Sanislo, Ya. P., Myhal, A. V., Budnikov, H. B., Hamor, A. F., Krch, Kh. L., Sabadosh, V. I. (2006). Vasyl Ivanovych Komendar (to the 80th Anniversary of his Birth). Ukrainian Botanical Journal , 63 (6), 856-859. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000151581 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна