Соціальна діагностика територіальних міграційних систем / Бідак В. Я., Цапок С. О. (2013)
Ukrainian

English  Regional Economy   /     Issue (2013, 1)

Bidak V. Ya., Tsapok S. O.
Social diagnostics of territorial migration systems


Cite:
Bidak, V. Ya., Tsapok, S. O. (2013). Social diagnostics of territorial migration systems. Regional Economy, 1, 114-122. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000153290 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна