Літологічні особливості та пов'язані з ними екологічні аспекти розробки родовищ кам'яної солі методом підземного вилуговування (на прикладі Верхньострутинського та Слов'янського родовищ / Шехунова С. Б., Алєксєєнкова М. В. (2012)
Ukrainian

English  Collection of scientific works of the Institute of Geological Sciences NAS of Ukraine   /     Issue (2012, 5)

Shekhunova S. B., Alieksieienkova M. V.
Lithological features and related environmental aspects of rock salt deposits developing by underground leaching (Verkhniy Strutyn and Slovyansk fields)


Cite:
Shekhunova, S. B., Alieksieienkova, M. V. (2012). Lithological features and related environmental aspects of rock salt deposits developing by underground leaching (Verkhniy Strutyn and Slovyansk fields). Collection of scientific works of the Institute of Geological Sciences NAS of Ukraine, 5, 245-253. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000159865 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна