Будова та електронні властивості діацильних дипероксидів / Дутка В., Щодрий В., Грицеляк Т., Ковальський Я. (2013)
Ukrainian

English  Proceedings of the Shevchenko Scientific Society : Shemical Sciences    /     Issue (2013, 33)

Dutka V., Shchodryi V., Hrytseliak T., Kovalskyi Ya.
Structure end electronic propetrties of diacyldiperoxides


Cite:
Dutka, V., Shchodryi, V., Hrytseliak, T., Kovalskyi, Ya. (2013). Structure end electronic propetrties of diacyldiperoxides. Proceedings of the Shevchenko Scientific Society : Shemical Sciences , 33, 89-95. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000160718 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна