Вплив інтоксикації катіонами кадмію на процеси пероксидного окиснення ліпідів та активність ензимів антиоксидантної системи у клітинах кісткового мозку щурів / Білецька Л., Антоняк Г. (2013)
Ukrainian

English  Proceedings of the Shevchenko Scientific Society : Shemical Sciences    /     Issue (2013, 33)

Biletska L., Antoniak H.
Effect of intoxication with cadmium cations upon processes of peroxide oxidation of lipids and activity of enzymes of antioxidative system in cells of rat bone marrow


Cite:
Biletska, L., Antoniak, H. (2013). Effect of intoxication with cadmium cations upon processes of peroxide oxidation of lipids and activity of enzymes of antioxidative system in cells of rat bone marrow. Proceedings of the Shevchenko Scientific Society : Shemical Sciences , 33, 156-162. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000160726 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна