Роль сигнальних систем і фітогормонів у реалізації стресових реакцій рослин / Колупаєв Ю. Є., Косаківська І. В. (2008)
Ukrainian

English  Ukrainian Botanical Journal    /     Issue (2008, 65 (3))

Kolupaiev Yu. Ye., Kosakivska I. V.
The role of signal systems and phytogormones in the realization of plants stress response


Cite:
Kolupaiev, Yu. Ye., Kosakivska, I. V. (2008). The role of signal systems and phytogormones in the realization of plants stress response. Ukrainian Botanical Journal , 65 (3), 418-430. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000172214 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна