Ріст Aspergillus versicolor (Vuill.) Tiraboschi під впливом різних доз іонізуючого опромінення в умовах модельних систем / Тугай Т. І. (2008)
Ukrainian

English  Ukrainian Botanical Journal    /     Issue (2008, 65 (5))

Tuhai T. I.
Grouth Aspergillus versicolor (Vuill.) Tiraboschi under exposure different doses of ionizing radiftion in model systems


Cite:
Tuhai, T. I. (2008). Grouth Aspergillus versicolor (Vuill.) Tiraboschi under exposure different doses of ionizing radiftion in model systems. Ukrainian Botanical Journal , 65 (5), 723-732. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000172345 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна