Постаті. Професор Іван Михайлович Григора: основні віхи науково-педагогічної діяльності (до 80-річчя від дня народження) / Шеляг-Сосонко Ю. Р., Дідух Я. П., Григорюк І. П., Дудка І. О., Якубенко Б. Є. (2008)
Ukrainian

English  Ukrainian Botanical Journal    /     Issue (2008, 65 (5))

Sheliah-Sosonko Yu. R., Didukh Ya. P., Hryhoriuk I. P., Dudka I. O., Yakubenko B. Ye.
Personalities. Professor Ivan M. Grygora: milestones of scientific and pedagogical activities (80th Anniversary)


Cite:
Sheliah-Sosonko, Yu. R., Didukh, Ya. P., Hryhoriuk, I. P., Dudka, I. O., Yakubenko, B. Ye. (2008). Personalities. Professor Ivan M. Grygora: milestones of scientific and pedagogical activities (80th Anniversary). Ukrainian Botanical Journal , 65 (5), 764-768. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000172348 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна