Пам'яті колеги і друга — професора А. І. Кузьмичова / Дідух Я. П., Дубина Д. В., Кучерява Л. Ф., Протопопова В. В., Ткаченко В. С., Шевера М. В. (2010)
Ukrainian

English  Ukrainian Botanical Journal    /     Issue (2010, 67 (2))

Didukh Ya. P., Dubyna D. V., Kucheriava L. F., Protopopova V. V., Tkachenko V. S., Shevera M. V.
In memory of colleague and friend, Professor A. I. Kuzmichov


Cite:
Didukh, Ya. P., Dubyna, D. V., Kucheriava, L. F., Protopopova, V. V., Tkachenko, V. S., Shevera, M. V. (2010). In memory of colleague and friend, Professor A. I. Kuzmichov. Ukrainian Botanical Journal , 67 (2), 310-312. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000172953 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна