Активність окисних, целюлозолітичних екзоферментів та деякі фізіологічні показники штамів Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. (Basidiomycota) / Чемеріс О. В., Древаль К. Г., Бойко М. І. (2010)
Ukrainian

English  Ukrainian Botanical Journal    /     Issue (2010, 67 (6))

Chemeris O. V., Dreval K. H., Boiko M. I.
The activity of oxidative and cellulolytic enzymes and some physiological characters of Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. strains (Basidiomycota)


Cite:
Chemeris, O. V., Dreval, K. H., Boiko, M. I. (2010). The activity of oxidative and cellulolytic enzymes and some physiological characters of Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. strains (Basidiomycota). Ukrainian Botanical Journal , 67 (6), 927-933. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000173071 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна