Таксономічний статус Pinus kochiаna Klotzsch. еx Koch з Гірського Криму за даними порівняльних популяційно-генетичних досліджень / Коршиков І. О., Подгорний Д. Ю., Калафат Л. О., Пірко Я. В. (2011)
Ukrainian

English  Ukrainian Botanical Journal    /     Issue (2011, 68 (1))

Korshykov I. O., Podhornyi D. Yu., Kalafat L. O., Pirko Ya. V.
Taxonomic status of Pinuskochiana Klotzsch. ex Koch from Mountain Crimea on data comparative population and genetic research


Cite:
Korshykov, I. O., Podhornyi, D. Yu., Kalafat, L. O., Pirko, Ya. V. (2011). Taxonomic status of Pinuskochiana Klotzsch. ex Koch from Mountain Crimea on data comparative population and genetic research. Ukrainian Botanical Journal , 68 (1), 133-142. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000173208 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна