Перші відомості про лишайники регіонального ландшафтного парку Гранітно-степове Побужжя / Михайлик Г. Є., Кондратюк С. Я. (2004)
Ukrainian

English  Ukrainian Botanical Journal    /     Issue (2004, 61 (6))

Mykhailyk H. Ye., Kondratiuk S. Ya.
First data on lichens of "Granite-Steppe Pobuzhzhya" Regional Landscape Park


Cite:
Mykhailyk, H. Ye., Kondratiuk, S. Ya. (2004). First data on lichens of "Granite-Steppe Pobuzhzhya" Regional Landscape Park. Ukrainian Botanical Journal , 61 (6), 35-40. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000174839 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна