Біосорбція важких металів міцелієм вищих базидіальних грибів / Бісько Н. А., Ровбель Н. М., Гончарова І. А. (2004)
Ukrainian

English  Ukrainian Botanical Journal    /     Issue (2004, 61 (6))

Bisko N. A., Rovbel N. M., Honcharova I. A.
Biosorption of heavy metals by the mycelia of Higher Basidiomycetes


Cite:
Bisko, N. A., Rovbel, N. M., Honcharova, I. A. (2004). Biosorption of heavy metals by the mycelia of Higher Basidiomycetes. Ukrainian Botanical Journal , 61 (6), 52-56. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000174841 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна