Індикація аеротехногенного забруднення Рахівського гірської урбоекосистеми / Смоленський І. М., Клід В. В. (2004)
Ukrainian

English  Ukrainian Botanical Journal    /     Issue (2004, 61 (6))

Smolenskyi I. M., Klid V. V.
Indication of the airotechnogenic pollution of Rachiv mountainous urbaecosystem


Cite:
Smolenskyi, I. M., Klid, V. V. (2004). Indication of the airotechnogenic pollution of Rachiv mountainous urbaecosystem. Ukrainian Botanical Journal , 61 (6), 97-108. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000174847 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна