Мотив вторгнення у свідомість як чинник негативного досвіду міжкультурної взаємодії / Канчура Є., Котей Є. (2010)
Ukrainian

English  Problems of Literary Criticism   /     Issue (2010, 79)

Kanchura Ye., Kotei Ye.
The Motif of Invasion into Consciousness as a Factor of Negative Experience of Intercultural Interaction


Cite:
Kanchura, Ye., Kotei, Ye. (2010). The Motif of Invasion into Consciousness as a Factor of Negative Experience of Intercultural Interaction. Problems of Literary Criticism, 79, 171-179. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000179596 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна