Підстави вибору порівняльно-типологічного методу для окреслення морально-етичних концептів у творчості Г. Квітки-Основ'яненка, Ч. Б. Брауна та Н. Готорна / Лаврієнко Т. (2009)
Ukrainian

English  Problems of Literary Criticism   /     Issue (2009, 77)

Lavriienko T.
The Motive of the Comparative-Typological Method Choice for Tracing the Moral Concepts in the Works by H. Kvitka-Osnovjanenko, Ch. B. Brawn and N. Hawthorne


Cite:
Lavriienko, T. (2009). The Motive of the Comparative-Typological Method Choice for Tracing the Moral Concepts in the Works by H. Kvitka-Osnovjanenko, Ch. B. Brawn and N. Hawthorne. Problems of Literary Criticism, 77, 249-255. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000181383 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна