Смерть як передчуття: ірраціональні домінанти в романах О. Кобилянської "Ніоба”, "Через кладку”, "За ситуаціями” / Матвєєва Т. С. (2011)
Ukrainian

English  Problems of Literary Criticism   /     Issue (2011, 83)

Matvieieva T. S.
Death and Premonition: Irrational Dominants in the Novels by O. Kobylyanska "Nioba”, "Through the bridge”, "Behind the situations”


Cite:
Matvieieva, T. S. (2011). Death and Premonition: Irrational Dominants in the Novels by O. Kobylyanska "Nioba”, "Through the bridge”, "Behind the situations”. Problems of Literary Criticism, 83, 278-287. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000188356 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна