Рецепція містичних образів та сюжетів прози Миколи Вінграновського / Трефяк Н. І. (2011)
Ukrainian

English  Problems of Literary Criticism   /     Issue (2011, 84)

Trefiak N. I.
Reception of Mystical Images and Plots of Mykola Vinhranovs'kyi's Prose


Cite:
Trefiak, N. I. (2011). Reception of Mystical Images and Plots of Mykola Vinhranovs'kyi's Prose. Problems of Literary Criticism, 84, 247-254. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000188390 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна