Шляхами крові (за твором Г. Гауптмана "Тетралогія про Атридів”) / Гура Н. П. (2005)
Ukrainian

English  Problems of Literary Criticism   /     Issue (2005, 13)

Hura N. P.
The ways of blood (after G. Gauptman's work "Tetralogy about Atryds”)


Cite:
Hura, N. P. (2005). The ways of blood (after G. Gauptman's work "Tetralogy about Atryds”). Problems of Literary Criticism, 13, 104-109. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000196231 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна