Використання динамічних спекл-полів для дослідження процесів in vitro у м'язовій тканині / Максименко О. П., Коцюмбас І. Я., Ткаченко В. І., Березюк М. І., Муравський Л. І., Щебентовська О. М. (2013)
Ukrainian

English  Information extraction and processing    /     Issue (2013, 38)

Maksymenko O. P., Kotsiumbas I. Ya., Tkachenko V. I., Bereziuk M. I., Muravskyi L. I., Shchebentovska O. M.
Using dynamic speckle fields for research process in vitro in muscle tissue


Cite:
Maksymenko, O. P., Kotsiumbas, I. Ya., Tkachenko, V. I., Bereziuk, M. I., Muravskyi, L. I., Shchebentovska, O. M. (2013). Using dynamic speckle fields for research process in vitro in muscle tissue. Information extraction and processing , 38, 61-68. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000225581 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна