Вплив похибок вимірювання напруги та струму лінії на точність визначення місця короткого замикання / Стогній Б. С., Сопель М. Ф., Яковлєва І. В., Варський Г. М., Танкевич Є. М. (2014)
Ukrainian

English  Proceedings of the Institute of Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine   /     Issue (2014, 39)

Stohnii B. S., Sopel M. F., Yakovlieva I. V., Varskyi H. M., Tankevych Ye. M.
Influence of errors of measuring of voltage and current of line on accuracy of short circuit location


Cite:
Stohnii, B. S., Sopel, M. F., Yakovlieva, I. V., Varskyi, H. M., Tankevych, Ye. M. (2014). Influence of errors of measuring of voltage and current of line on accuracy of short circuit location. Proceedings of the Institute of Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine, 39, 128-134. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000261875 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна