Втрати людського капіталу в контексті соціогуманістичної парадигми збереження людського капіталу / Гальків Л. І., Кравчук Л. М. (2011)
Ukrainian

English  Regional Economy   /     Issue (2011, 1)

Halkiv L. I., Kravchuk L. M.
Loss of Human Capital in the Context of Socio-Humanistic Paradigm of Human Capital Maintainance


Cite:
Halkiv, L. I., Kravchuk, L. M. (2011). Loss of Human Capital in the Context of Socio-Humanistic Paradigm of Human Capital Maintainance. Regional Economy, 1, 126-133. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000262206 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна