Стан інтродукційних популяцій видів роду Galanthus L. (Amaryllidaceae) флори Кавказу в умовах Києва. Частина 2. Широко­ареальні види / Діденко С. Я. (2014)
Ukrainian

English  Plant introduction   /     Issue (2014, 2)

Didenko S. Ya.
State of introductory populations of Galanthus L. species (Amaryllidaceae) of the flora of Caucasus in conditions of Kyiv. Part 2. Species of wide area


Cite:
Didenko, S. Ya. (2014). State of introductory populations of Galanthus L. species (Amaryllidaceae) of the flora of Caucasus in conditions of Kyiv. Part 2. Species of wide area. Plant introduction, 2, 25-31. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000264726 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна