Геополітичні стратегії країн Центральної Східної Європи в умовах еволюції пост-біполярної системи міжнародних відносин / Брусиловська О. (2014)
Ukrainian

English  Studia politologica Ucraino-Polona   /     Issue (2014, 4)

translit Transliteration


Brusylovska O.
Heopolitychni stratehii krain Tsentralnoi Skhidnoi Yevropy v umovakh evoliutsii post-bipoliarnoi systemy mizhnarodnykh vidnosyn


Cite:
Brusylovska, O. (2014). Heopolitychni stratehii krain Tsentralnoi Skhidnoi Yevropy v umovakh evoliutsii post-bipoliarnoi systemy mizhnarodnykh vidnosyn. Studia politologica Ucraino-Polona, 4, 18-26 http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000279752 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна