Демократизація і євроінтеграційна стратегія сучасної України: національна специфіка та досвід сусідів / Бульбенюк С. (2014)
Ukrainian

English  Studia politologica Ucraino-Polona   /     Issue (2014, 4)

translit Transliteration


Bulbeniuk S.
Demokratyzatsiia i ievrointehratsiina stratehiia suchasnoi Ukrainy: natsionalna spetsyfika ta dosvid susidiv


Cite:
Bulbeniuk, S. (2014). Demokratyzatsiia i ievrointehratsiina stratehiia suchasnoi Ukrainy: natsionalna spetsyfika ta dosvid susidiv. Studia politologica Ucraino-Polona, 4, 108-114 http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000279763 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна