Про зовнішньополітичні концепції українського неоконсерватизму (в контексті проблеми євроінтеграції) / Перегуда Є. (2014)
Ukrainian

English  Studia politologica Ucraino-Polona   /     Issue (2014, 4)

translit Transliteration


Perehuda Ye.
Pro zovnishnopolitychni kontseptsii ukrainskoho neokonservatyzmu (v konteksti problemy ievrointehratsii)


Cite:
Perehuda, Ye. (2014). Pro zovnishnopolitychni kontseptsii ukrainskoho neokonservatyzmu (v konteksti problemy ievrointehratsii). Studia politologica Ucraino-Polona, 4, 115-122 http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000279764 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна