"В боротьбі виростає сила...". Культурно-освітня діяльність вояків інтернованої Армії УНР в Польщі як чинник боротьби за українську державність (1921-1924 рр.) / Голубнича Ю. (2014)
Ukrainian

English  Studia politologica Ucraino-Polona   /     Issue (2014, 4)

translit Transliteration


Holubnycha Yu.
"V borotbi vyrostaie syla...". Kulturno-osvitnia diialnist voiakiv internovanoi Armii UNR v Polshchi iak chynnyk borotby za ukrainsku derzhavnist (1921-1924 rr.)


Cite:
Holubnycha, Yu. (2014). "V borotbi vyrostaie syla...". Kulturno-osvitnia diialnist voiakiv internovanoi Armii UNR v Polshchi iak chynnyk borotby za ukrainsku derzhavnist (1921-1924 rr.). Studia politologica Ucraino-Polona, 4, 216-223 http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000279776 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна