Кілька нових зауважень до походу угорського палатина Віллерма Другета "in ruteniam” навесні 1340 року / Гарді Д. (2013)
Ukrainian

English  Kniazha doba: istoriia i kultura   /     Issue (2013, 7)

translit Transliteration


Hardi D.
Kilka novykh zauvazhen do pokhodu uhorskoho palatyna Villerma Druheta "in ruteniam” navesni 1340 roku


Cite:
Hardi, D. (2013). Kilka novykh zauvazhen do pokhodu uhorskoho palatyna Villerma Druheta "in ruteniam” navesni 1340 roku. Kniazha doba: istoriia i kultura, 7, 209-216 http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000283294 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна