Міграція руських шляхетських родин із Сяноцької землі у першій половині XV століття / Лисейко Я. (2013)
Ukrainian

English  Kniazha doba: istoriia i kultura   /     Issue (2013, 7)

translit Transliteration


Lyseiko Ya.
Mihratsiia ruskykh shliakhetskykh rodyn iz Sianotskoi zemli u pershii polovyni XV stolittia


Cite:
Lyseiko, Ya. (2013). Mihratsiia ruskykh shliakhetskykh rodyn iz Sianotskoi zemli u pershii polovyni XV stolittia. Kniazha doba: istoriia i kultura, 7, 229-238 http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000283296 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна