"Слово о полку Ігоревім” на сторінках часопису "Сіверянський Літопис” (1995–2012) / Гордієнко Д. (2013)
Ukrainian

English  Kniazha doba: istoriia i kultura   /     Issue (2013, 7)

translit Transliteration


Hordiienko D.
"Slovo o polku Ihorevim” na storinkakh chasopysu "Siverianskyi Litopys” (1995–2012)


Cite:
Hordiienko, D. (2013). "Slovo o polku Ihorevim” na storinkakh chasopysu "Siverianskyi Litopys” (1995–2012). Kniazha doba: istoriia i kultura, 7, 272 http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000283300 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна