Сучасна кумраністика: проблеми, концепції та історіографія / Черноіваненко В. В. (2010)
Ukrainian

English  The Oriental Studies   /     Issue (2010, 52)

translit Transliteration


Chernoivanenko V. V.
Suchasna kumranistyka: problemy, kontseptsii ta istoriohrafiia


Cite:
Chernoivanenko, V. V. (2010). Suchasna kumranistyka: problemy, kontseptsii ta istoriohrafiia. The Oriental Studies, 52, 158-174 http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000298815 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна