Мусульманське право у Європі на сучасному етапі: від мультикультуралізму до правового плюралізму / Шестопалець Д. В. (2010)
Ukrainian

English  The Oriental Studies   /     Issue (2010, 52)

translit Transliteration


Shestopalets D. V.
Musulmanske pravo u Yevropi na suchasnomu etapi: vid multykulturalizmu do pravovoho pliuralizmu


Cite:
Shestopalets, D. V. (2010). Musulmanske pravo u Yevropi na suchasnomu etapi: vid multykulturalizmu do pravovoho pliuralizmu. The Oriental Studies, 52, 175-201 http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000298816 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна