Напрямки та джерела інвестування в сталий енергетичний розвиток міст з точки зору показників соціально-економічного розвитку міських територій та підвищення рівня якості життя / Байцим В. Ф. (2014)
Ukrainian

English  Business Inform   /     Issue (2014, 11)

Baitsym V. F.
Destinations and Sources of Investment into the Sustainable Energy Development of Cities in Terms of the Indicators of Socio-Economic Development of Urban Areas and of Improving the Quality of Life


Cite:
Baitsym, V. F. (2014). Destinations and Sources of Investment into the Sustainable Energy Development of Cities in Terms of the Indicators of Socio-Economic Development of Urban Areas and of Improving the Quality of Life. Business Inform, 11, 64-69. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000299565 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна