Залежність фазового складу деяких залізистих кварцитів Криворіжжя від розмірів частинок їх магнітних і немагнітних фракцій за даними месбауерівської спектроскопії / Пономаренко О. М., Іваницький В. П., Брик О. Б., Дудченко Н. О., Польшин Е. В. (2014)
Ukrainian

English  Geochemistry of technogenesis   /     Issue (2014, 23)

Ponomarenko O. M., Ivanytskyi V. P., Bryk O. B., Dudchenko N. O., Polshyn E. V.
Dependence of the phase composition effect of some ferruginous quartzites of Kryvorizhzhya on the particle size of their magnetic and non-magnetic fractions by mossbauer spectroscopy data


Cite:
Ponomarenko, O. M., Ivanytskyi, V. P., Bryk, O. B., Dudchenko, N. O., Polshyn, E. V. (2014). Dependence of the phase composition effect of some ferruginous quartzites of Kryvorizhzhya on the particle size of their magnetic and non-magnetic fractions by mossbauer spectroscopy data. Geochemistry of technogenesis, 23, 137-147. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000310967 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна